•  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem”

Uprzejmie informujemy, że poniżej są do pobrania  wyniki przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019.2019 ze zm.), zwanej dalej Pzp pn. „Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem.

 

Informacja o wyborze najkorzytniejszej ofety - POBIERZ TUTAJ 

zobacz więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Protokół z otwarcia ofert przetargu pn.:Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

(znak sprawy: ZP/01/2021) które odbyło się w dniu 30.07.2021 r. o godz. 1000

zobacz więcej

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem- Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00111450/01 z dnia 2021-07-12

zobacz więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem” Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00111450/01 z dnia 2021-07-12

zobacz więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem” Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00111450/01 z dnia 2021-07-12

zobacz więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00111450/01 z dnia 2021-07-12

„Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem”

zobacz więcej

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Data publikacji: 22.07.2020r.

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

z Wykonawcą wybranym w ramach przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

zobacz więcej

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem - ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informuję, że Zamawiający to jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury z siedzibą w Zakopanem  przy ul. Tetmajera 24, w wyniku przeprowadzonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem, dokonał wyboru.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

zobacz więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje poniżej informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

 

zobacz więcej

Ogłoszenie nr 556596-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury: Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 556596-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury: Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

zobacz więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

zobacz więcej

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem - ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY                  znak sprawy:   ZP/07/2019

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopane

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informuję, że Zamawiający to jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury z siedzibą w Zakopanem  przy ul. Tetmajera 24, w wyniku przeprowadzonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem,

zobacz więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu cenowym na usługę „Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. X Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury”

 

 Zakopane, dnia 22 lipca 2019       

 

Szanowni Państwo

 

 

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi:

 

„Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. X Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury” w ramach projektu pn. „Tatry, Turystyka, Tradycja”  organizacja Europejskich Targów Produktu Regionalnego.

 

Serdecznie dziękujemy za odpowiedź na nasze zaproszenie oraz wzięcie udziału i złożenie oferty cenowej w postępowaniu na ”Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. X Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury”.

 

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji  i Kultury z siedzibą w Zakopanem informuje, że wybraliśmy ofertę cenową Firmy UNISTER SOUND Sp. z o.o.

 

Zatwierdzono:

Elżbieta Figiel - Główna Księgowa

Tatrzańska Agencja Rozowju Promocji i Kultury

zobacz więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje poniżej informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

 

zobacz więcej

Dotyczy: ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE, OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. X EUROPEJSKIE TARGI PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY .

Znak sprawy: ZP/05/2019

Tatrzańska Agencja Rozwoju

Promocji i Kultury

Ul. Tetmajera 24

34-500 Zakopane

Szanowni Państwo,

 

     Dotyczy: ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE, OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO  PN. X EUROPEJSKIE TARGI  PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY .

 

zobacz więcej

DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY W ZAKOPANEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 570609-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.
 

Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury: Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
zobacz więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu cenowym na usługę „Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. IX Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury”

 

 

Realizacja projektu pn. „Tatry, Turystyka, Tradycja” organizacja Europejskich Targów Produktu Regionalnego w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. organizacja wydarzeń kulturalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi:

„Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. IX Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury” w ramach projektu pn. „Tatry, Turystyka, Tradycja”  organizacja Europejskich Targów Produktu Regionalnego.

 

Serdecznie dziękujemy za odpowiedź na nasze zaproszenie oraz wzięcie udziału  i złożenie oferty cenowej w postępowaniu na ”Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. IX Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury”.

 

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji  i Kultury z siedzibą w Zakopanem informuje, że wybraliśmy ofertę cenową Firmy Nagłośnieniowej Marek Wacławski.

Zatwierdzono:

Helena Buńda

Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury

zobacz więcej

DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY W ZAKOPANEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 588876-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY W ZAKOPANEM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

zobacz więcej

Dotyczy: ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE, OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. IX EUROPEJSKIE TARGI PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY .

Znak sprawy: ZP/06/2018

Tatrzańska Agencja Rozwoju

Promocji i Kultury

Ul. Tetmajera 24

34-500 Zakopane

 

 

Szanowni Państwo,

Dotyczy: ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE, OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO  PN. IX EUROPEJSKIE TARGI  PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY .

 

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury zwraca się z prośbą o złożenie oferty i podanie cen ofertowych w zakresie realizacji zadania polegającego na :

 

 „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE ,OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO  PN. IX EUROPEJSKIE TARGI PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY

 

na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Tatry, Turystyka, Tradycja” w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. organizacja wydarzeń kulturalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym poniżej:

zobacz więcej

INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW

Informacja o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem”

zobacz więcej