•  

Inspektor Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

            Informujemy, że Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury jako Administrator danych osobowych z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyznaczyła:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

zobacz więcej

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury adres: 34-500 Zakopane ul. Tetmajera 24, kontakt: email promocja@tatry.pl, tel. 18 20 613 20.

Jako administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i  bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

zobacz więcej