•  

Powiat Tatrzański

Powiat Tatrzański – skarbnica tradycji i kultury góralskiej oraz unikalnej przyrody położony jest u podnóża Tatr, na obszarze zwanym Skalnym Podhalem, będącym subregionem Podhala. Od strony północnej sąsiaduje z powiatem nowotarskim, natomiast wschodnie, południowe i zachodnie jego granice stanowią granice państwa.

zobacz więcej